Regler & frågor

Skada & sjukdom

- Du är själv ansvarig för din egen säkerhet. MG Depån ansvara inte för om kunden blir sjuk, skadar sig eller råkar ut för en olycka i gymmets utrymmen.

- Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att man kan ta del av de tjänster MG Depån erbjuder.