Regler & frågor

Vikter och träningsmaskiner

- Ta med egen handduk och torka av maskiner och bänkar efter användning om det behövs.

- Plocka undan vikterna efter dig. De skall hänga på ställningarna, inte på maskinerna.

- Inga vikter på bänkarna, lädret spricker lätt om det blir mycket tyngd på en liten yta.

- Släpp inte vikterna/hantlarna i golvet. 

- Meddela personalen ifall något är sönder eller inte fungerar som det ska.